Disclaimer

Algemeen

Wegwijs in natuurlijke gezondheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Jubbega onder nummer 50052977, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.markvandergalien.nl
Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Wegwijs in natuurlijke gezondheid streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Wegwijs in natuurlijke gezondheid niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt
Mark van der Galiën kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie

Beroepscode en klachten

Mark van der Galiën is als lid aangesloten bij de beroepsverenigingen NWP (natuurgeneeskunde) en VYN (Yogadocenten). Dit betekent dat Wegwijs in natuurlijke gezondheid zich verbindt aan de beroepscode van deze verenigingen. Bent u als cliënt van een NWP-lid van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de KAB.
Koepel Alternatieve Behandelwijzen (kab-koepel.nl)
Bent u als yogacursist bij het VYN-lid van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van de VYN.
Wegwijs in natuurlijke gezondheid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: info@markvandergalien.nl