Algemene Voorwaarden

  • Praktijk Mark van der Galiën is aangesloten bij de NWP. Op de werkzaamheden is de beroepscode van de NWP van toepassing. (website NWP: http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/login/pr_kit.asp)
  • Consulten worden (deels) vergoed bij aanvullende verzekering door contracten met Zorgverzekeraars. Zie hiervoor: vergoedingen (http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.asp)
  • Al het materiaal dat door cliënten zowel mondeling als schriftelijk wordt ingebracht wordt vertrouwelijk behandeld
  • Praktijk Mark van der Galiën heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. Het heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat Praktijk Mark van der Galiën niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor tegenvallende resultaten van onderzoek of begeleiding

Pin It on Pinterest